the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Ali Haydar Can

Bes Bo

kam vazeno bewelat bo bejane xo nia bekes bo bivesiro bara herkesi ancay ke nia bewayir bo bewayir bo u dersim bo herde dewresio xizir bo kes nizano çe waxtra ber a tengide wes u war bo wes u war bo beminet bo ceme muziri cila xo bo asmene xo pino oca de veng wazeno endi bes bo bes bo endi u xeles bo theyr u thürre u wayir bo yaji-yaban usari de gul-sosin bo ze veyve bo veyve welat çewres roci bo pir u khal bo ze dewres bo hazar serri ra tipa anca mare meqan dar u jiar bo dar u jiar mare gulbang bo anca delal u zelal bo xelesiya na dina de mineta ma kirmanciye bo

Bêjebêje © 2015-2024