a photo of Aynur Dogan

Aynur Dogan

Bexo

Çimene xo qapanke Xeyalexnde hez ke Tene ra tepia hesina xo Çime xo ke kerdiya tenya to esta Bexo bexo. Sas mêbê hesar fındê Melaketi bê şeytani rê sılam dane Zaninan mara verene Xora Tıma herkeş nazano ke xo bo Be ters. Eko heniyo Hawre ma kuyo Tenena tepia sımare Meleki reqs kerdene Wad kena Destene xo derkire Bexo bexo bexo

Bêjebêje © 2015-2024