the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Bêmalê Keko

Hoy Eman

Derê malê me av e, hoy yeman Piştê malê me av e, toy yeman Min gewrê daye nav e, hoy yeman Min dostê daye nav e, toy yeman Sûretê sor î delal e, hoy yeman Werka te ra qe nabe, hoy yeman Sûretê sor î delal e, hoy yeman Dostiya te ra qe nabe, toy yeman Derê malê me so ye, hoy yeman Piştê malê me so ye, toy yeman Çivîkê hoyehoy e, hoy yeman Çivîkê hoyehoy e, toy yeman Çivîkê hoyehoy e, hoy yeman Sûretê sor î gezo ye, toy yeman Derê malê me gez e, hoy yeman Piştê malê me gez e, toy yeman Van geza girtiye rez e, hoy yeman Van geza girtiye rez e, toy yeman Van geza girtiye rez e, hoy yeman Yarike te ra merez e, toy yeman Derê malê me cîl e, hoy yeman Pişta malê me cîl e, toy yeman Çivîkê wîlewîl e, hoy yeman Çivîkê wîlewîl e, toy yeman Çivîkê wîlewîl e, hoy yeman Sûretê sor î hêsîr e, toy yeman

Bêjebêje © 2015-2023