a photo of Beser Şahîn

Beser Şahîn

Pûkelekê

Vera ma koyê berzo Va yeno vayê serdo Pûkelekê ma ser di guzeguza Mi va, welê di mi ri bo Oncîya zerê kamcî mayê çiza Hala rey bî rey bê Xerîba mi rey bê Hala rey bî rey bê Cîgera mi rey bê Ezêy ezêy ezêy ezêy Waya mi, cîgera mi qizêy Kamci çêber bikûyi mirê kozêy Roj mi ri heştê asmê serêy Teyr û tûr amo halendê xo virazinê Anêy ez nizana cîgera mi kotî mendê Hala rey bî rey bê Xerîba mi rey bê Hala rey bî rey bê Cîgera mi rey bê Qese: Waya min Turkmen Şahîn Şeker

Bêjebêje © 2015-2024