a photo of Bilind Ibrahîm

Bilind Ibrahîm

Peşîmanî

Ka bêje te çi ji min divêt Hinde tu xu giran dikey Ji xu nagirî silav key Du gotnêt xuş di gel min bikey [x2] Ma tu ne wek hemî kiça Xudan dilî û eşqê dikey [x2] Yan te divêt bi vî rengî Xu dîrî dilê min bikey [x2] Tu xu li ber min sar dikey Rastîya li min wenda dikey Heta nûke min tu divîyay Min jî nevêt tu heş min bikey [x2] Ya ji teve bes tu kiçî Xu bi canîya xu mezin dikey [x2] Te ev rêke bixu vîya Min jî nevêt tu heş min bikey [x2] Dê here ma ez kûre me Yan şil û bê çare me Tenevêt kî heş min biket Mane ez xema te me [x2] Peşîmanî paşî ji xûye Biryara min eve ye [x2] Eger min got lêve nabim Dê here bersiv bo te ye [x2]

Bêjebêje © 2015-2021