a photo of cane True

Yan Mirin Yan Diyarbekir Lyrics

Wa ez dibînim diyarbekir Tev rabûn' karker û cotker [x2] Dest dane hev bi hev re em bikin Yan mirin yan diyarbekir Her bijî diyarbekir Yan mirin yan diyarbekir [x2] Diyarbekir poz li yanî Çaranê wê mêrg û kanî [x2] Min ji xwe re sozek danî Yan mirin yan diyarbekir Her bijî diyarbekir Yan mirin yan diyarbekir [x2] Wa ez dibînim Diyarbekir Dijlê û furat pêla rakir [x2] Ala sor bi ser kesek de bakir Yan mirin yan diyarbekir Her bijî diyarbekir Yan mirin yan diyarbekir [x2]