the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Cemalê Paşe

Mendo

Mendo anî, anî lo Mendo can Kurtikê şangêl anî, evdalo can Qeda bejnê anî, lo Mendo can Sê tilî ser deranî, evdalo can Mendo dar e dar e, lo Mendo can Pezê mendo kar e, evdalo can Mendo xwey xweynkar e, lo Mendo can Mendo xwey xweynkar e, evdalo can Mendo bî ye bî ye, lo Mendo can Pezê mendo mî ye, evdalo can Mendo reş e reş e, lo Mendo can Erdê me zebeş e, evdalo can Zebeş dendikreş e, lo Mendo can Zebeş dendik reş e, evdalo can

Bêjebêje © 2015-2023