the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Cemalê Paşe

Mîvan

Mêvan, mêvan, mêvan can Çi mêvanekî ezîz e Kerem ke şêniya bavê min Mêvan lê dixe, yar dilîze Mêvan, mêvan, mêvan can Mêvan lê dixe, yar dilîze Kerem ke şêniya bavê min Mêvan şivanê van karika Mêvan, mêvan, mêvan can Karik berda dor darika Kerem ke şêniya bavê min Mêvan şivanê van berxika Mêvan, mêvan, mêvan can Berxik berda dor mêxika Kerem ke şêniya bavê min Ser xatirê van keçika Mêvan, mêvan, mêvan can Ser xatirê van keçika Kerem ke şêniya bavê min

Bêjebêje © 2015-2023