a photo of ciwan-haco True

Dipirsin (Depirsin) Lyrics

Depirsin çîye yarim Çîye, ew evîndarim Werin bibînin çawekem Temaşaken yarakem Dezanin çende ciwan e Ewe kiçî Kurdan e Min şêtî dû çawanim Qurbanî ew lêwanim Dest û pencey nasikî Bejn û ballay tenikî Pêkenîn û qisey xoş Mosîqaye bo minî serxoş