a photo of Ciwan Haco

Ciwan Haco

Welatperestî

Payebilind î, welatperest î Payebilind î, welatperest î Çekên qelsan e, jarî û mestî Çekên qelsan e, jarî û mestî Zana û jîr im, bin destê dijmin Çuqas dijwar e, ev reng bindestî Ev reng bindestî Zana û jîr im, bin destê dijmin Çuqas dijwar e, ev reng bindestî Ev reng bindestî Destan vemalin, dakevin meydan Destan vemalin, dakevin meydan Eger dixwazin, bigirin serbestî Eger dixwazin, bigirin serbestî Ji xwe bavêjin, xwarî û sistî Cenga azadî, nabê rawestî Nabê rawestî Ji xwe bavêjin, xwarî û sistî Cenga azadî, nabê rawestî Nabê rawestî Qûnax bi qûnax, diçî ser çiya Qûnax bi qûnax, diçî ser çiya Welat ta kengî, wilo perçe bî Welat ta kengî, wilo perçe bî Em tev di nav de, jar û şikestî Bes e metirse, kêr giha hestî Kêr giha hestî Em tev di nav de, jar û şikestî Bes e metirse, kêr giha hestî Kêr giha hestî Erê, bes e metirse, kêr giha hestî Kêr giha hestî Kêr giha hestî Kêr giha hestî Kêr giha hestî Kêr giha hestî

Bêjebêje © 2015-2021