a photo of Çiya Medenî

Çiya Medenî

Rojava

Rojawakem bêguman be Rojî rûnit helldêtewe Bakûr, Başûr, Rojhellatit, Bê to rojyan nabêtewe Rojawakem dilniya be Rojî rûnit her dêtewe Hewrî reşî asmanit Be tîşkî roj etwête Gullî jiyan erwêtewe Allay Kurdan eşekêtewe Gullî hîwam erwêtewe Allakeman eşekêtewe Xoragirît bêwêne ye Wirey berzit şêrane ye Berxodanit nasname ye Serkewtinit pênase ye Serbestî to daway ême ye, Hîway ême ye Rojawakem bêguman be Rojî rûnit helldêtewe Bakûr, Başûr, Rojhellatit, Bê to rojyan nabêtewe Rojawakem dilniya be Rojî rûnit her dêtewe Hewrî reşî asmanit Be xorî rût etwête Gullî jiyan erwêtewe Allay Kurdan eşekêtewe Gullî hîwam erwêtewe Allakeman eşekêtewe Jin û piyawit qaremanin Pîr û zarok şorrişvanin Şar û gundit dilovanin Xak û xollit nîştîmanin Şanazî giş Kurdistanin

Bêjebêje © 2015-2021