a photo of Çopî

Çopî

Hêdî Hêdî

Hêdî hêdî agirê dilê min hêdî Bes min suje cêhê te ne manye dilî da êdî Emir burî payîz hat te ne mayne ci rê êdî Xuşî mirin Peyv ji firîn Hozana dê bêy bu kê êdîi Ez bûm di jîyana te da cana hemî zerya Bu xatra min te xu di havête agir û derya Ez bûm di jîyana te da cana hemî zerya Li baxê te belgeka zerim ket û werya Bijkujelka nî hat li hewda te gerya Ez ava bûm rojeka nî bu te helat Te pîroz bît hizar cara ew xelat Qedera min bu roja min vîya ne hat Gel karwanê bê Mirada min ne maye deshelat Roja bere lawe min û min di kujîtin Di nav do zexa eşqa te da min di sujîtin Bu mezarê dilê mezin her min di betin Rizgar ne bûm cêhê te kes na gîritin

Bêjebêje © 2015-2024