a photo of Çopî

Çopî

Tirsî Mergawî

nîşituwe le giyanm, melî tirsî mergawî degrê pêş nîgahim, dunyayekî xwênawî dam depoşê şewgarî aza şêtm deka reşebayi lasar tasa û bê twanam, dewruberm derrwanm henase hellkêşan, be asanî natwanm dam depoşê şewgarî aza şêtm deka reşebayi lasar hawar dekem prr be hestm serhelldênim, radewestim, radewestim

Bêjebêje © 2015-2024