a photo of Çopî

Çopî

Xemî Dûrî To

Xemî dûrî to away lêkirdûm her be zindûyî elêyî mirdûm kesê neybû bê îderd durî yar tênage le hal gherîbî dilzar dil gherîb wekû dîwexan xeme gherîb mîwandar derd u esteme şewanim talle rojanim tare jînî gherîbî le rûm diyare hal niye zartir le halî min bêt mal niye wêran wek malî min bêt pêwîstîm pête ta hest bikem hem bê to gherqim min le deryay matem to nebî min her leşê bê giynim ewînî toye nyazî jyanim

Bêjebêje © 2015-2024