the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Dawitê Xilo

Yar Dîlan

Yar Dîlan Dîlan Dîlan Yar Dîlan yar Dîlan ûy Dîlan Mi divê Dîlan ramûsim Yar Dîlan yar, Dîlan yar, Dîlan Mi divê Dîlan ramûsim Ûy yar Dîlan can Dîlan emrê min Tirsim bimrim nebînim Yar Dîlan, ûy yar Dîlan, can Dîlan Tirsim bimrim nebînîm Yar Dîlan, can Dîlan, emrê min Tirsim bimrim nebînim Yar Dîlan, yar Dîlan, yar Dîlan Te bibînim tew nebînim Yar Dîlan, ûy yar Dîlan, emrê min Dest bi gerdenê wer tînim Yar Dîlan, yar Dîlan, yar Dîlan Dest bi gerdenê wer tînim Yar Dîlan, can Dîlan, emrê min Yar Dîlan Dîlan Dîlan, yar Dîlan yar Dîlan, can Dîlan Yar Dîlan Dîlan Dîlan, yar Dîlan, can Dîlan, emre min

Bêjebêje © 2015-2024