the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Dengbêj Bedil

Naz Gûl

Kanîya gundê me li qerêçe Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Şênîya gundê me li qerêçe Şing şing şinga nexş û benda Kesê yara wî kurmance Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Kesê dosta wî kurmance Şing şing şinga nexş û benda Çend sal bi emrê xwe î xilaze Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Çend sal bi emrê xwe î xilaze Şing şing şinga nexş û benda Kanîya gundê me bi luleye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Şênîya gundê me bi luleye Şing şing şinga nexş û benda Kesê Yara wî xwendeye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Kesê çêya wî xwendeye Şing şing şinga nexş û benda Çend sal bi emrê xwe î zêdeye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Çend sal ji emrê wî zêdeye Şing şing şinga nexş û benda Kanîya gundê me sipîye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Şênîya gundê me sipîye Şing şing şinga nexş û benda Kesê Yara wî Êzdî ye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Kesê çêya wî Êzdî ye Şing şing şinga nexş û benda Çend sal ji felekê dizîye Naz Gûl Naz Gûl Naz Gûlîzer Çend sal ji felekê dizîye Şing şing şinga nexş û benda

Bêjebêje © 2015-2023