a photo of Elî Înanir

Elî Înanir

Barkerdaîş

Vacze daye tu çhi di'a Ceddê ma ser çhi amâe tu di'a Çae ware xo ma cia kêrda şiya Halî ma çae hêyn biya şiya Vacze dakîlamı vace Pir u khal ma tey bar kerda Reç u rae ma tey ciada Çhîmmê ma kor biya şiya Kîrmanciyedê ma çaê dûr şiyan Pir u khal ma tey bar kerda Reç u rae ma tey ciada Zerri ma khul biya şiya Kurdîstandê ma çae dûr şiyan Vacze piyemı mıre vacze Nu halîma çhîko vacze Tu çae amâ na ware tîrkanê Dersîm marê boncena tıkê Vacze piyemı rîndekamı vacze Gotin û Muzîk: Alî Înanir

Bêjebêje © 2015-2023