a photo of Elî Înanir

Elî Înanir

Perîşan

Ze deşta pulûr dî tu wilîkami Ze owkê munzur dî tu mosê yemi Bua tu yena nêsona ah pîrnikami Bezna tu yena nêsona ah çîmanêmi Bêto halîm perisan Kamira perskerê nam û nişan Zerriya tu şi ze kemeran Ça'e delalami Vaczê ez nîka sebikerê Çutîr (seni) xovir ra bikerê Çenê zerrimi wêsnenê Bee cigerami Ze asmenê sar dî tu astarê yemi Ze hardê Dersîm dî tu mezelami Dibee midê takât nêmenda ah xezalemi Endî bee ez neçar menda ah sosînemi

Bêjebêje © 2015-2022