the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Erdoğan Emir

Insane Kamil

Na dîna laşerdê sero sero sero sero Feqirîye ne lao tey sero Cenî, camerd, doman pero Sekê eştê verê tijê Saadiya theyr u thurde Na dîna laşerdê sero sero sero sero Feqirîye ne lao tey sero Cenî, camerd, doman pero Sekê eştê verê tijê Saadiya theyr u thurde Nerê hey nu senê halo Nu senê gezevo Yenê desto, nêverdano Sekê roye dina teyo Nerê hey nu senê halo Nu senê suwalo Yenê desto, nêverdano Sekê roye dina teyo Zalalîya owka munzurî bîya ne law gonîya sure Hazar meyit be mezelê mendo Zalalîya owka munzurî bîya ne law gonîya sure Hazar meyit be mezelê mendo Zirçayîse zav-zeç mendo gosane herdê dewreşî de Insan-ê kamilî xo vir ra mekê Insan-ê kamilî xo vir ra mekê Insan-ê kamilî xo vir ra mekê Nerê hey nu senê halo Nu senê suwalo Yenê desto, nêverdano Sekê roye dina teyo

Bêjebêje © 2015-2024