the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Firat Imirza

Alê Fatê

Wê baranî hûr hûr weşand lamin lamin lê lê ez qurbanê, bidar çand we bidar raşond Alê Fatê, Alê Fatê; Az qurbanê we roke bûm Alê Fatê, Alê Fatê; Rindî, dest min da weşand Alê Fatê, Alê Fatê Alê Fatê, Alê Fatê hevol hevol lê lê Min bang kir, tu çima nehati? Alê Fatê, Alê Fatê hevol hevol Gotin, Fatê te dayina lamin lamin Bendo dilê minû qati (Dayzi jûne min qati) Wirda were ku Az te nas kim lamin lamin Tehh lê lê zalim, Tu na siwêki ez te qez kim Alê Fatê, Alê Fatê; Tu wa min ra har ro bibî Alê Fatê, Alê Fatê; lê lê Az sere xwe bidim tê xelas kim Alê Fatê, Alê Fatê Alê Fatê, Alê Fatê hevol hevol Min bang kir, tu çima nehati? Alê Fatê, Alê Fatê hevol hevol Gotin, Fatê te dayina lamin lamin Bendo dilê minû qati (Dayzi jûne min qati)

Bêjebêje © 2015-2023