the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Gülseven Medar

Wazena

Wazena-wazena Zerîya mina wazena Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Tîya kê ra tersena? Werzi lewê bide min Çirê tîya lerzena? Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Çi rê tîya tersena? Maye ters, pî ters To ez kerda têl qefes Maye ters, pî ters To ez kerda jew qefes Werzi lewê bide min Wa mi de nêmano hesret Werzi lewê bide min Wa mi de nêmano hesret Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Kê ra tîya tersena? Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Ax çi rê tîya lerzena? Nêweş a-nêweş a Ez nêweş a, bêhal a Nêweş a-nêweş a Ez bêkes û bêwar a Bîyarê mi rê jew zebeş Bîyarê mi rê tay kerbeş Wa ez bibî pêy keyfweş Bi bilbil û zerej Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Tîya kê ra tersena? Wazena-wazena Zerîya mina wazena Werzi lewê bide min Ax çi rê tîya tersena?

Bêjebêje © 2015-2023