the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Îrec Rehmanpûr

Şîrîn Şemaran

Şew şem'ê nêya şuray şemaran Çep çep çû sersan sipay serdaran Gerdi gullçînî, etri etaran, rêzina er pay Rêzina er pay re, nayê nazaran Kiyena je quwr merde mezaran Ê,caziş envar Mesîha daran Sîma çû ahû je mirxezaran Mer lola pelpêç tûylek çinaran

Bêjebêje © 2015-2022