a photo of Kanî

Kanî

Ser le ser ranî

Aşiq bûme, wêran bûm ser leser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim Be brînî xom nezanî kwêr bim demzanî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim ba birrwa be ne'hlêt bê kwêr bim nemzanî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim dostî namîhrebanî ser leser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim yar bo min bê wefa bû ser leser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim taze nakem dilldarî kwêr bim nemzanî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim Şerte çima bîya beyan (?) Serim le ser ranî taku beyani Bûme qurbanî nazenînim Namênmewe le şarî ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînim

Bêjebêje © 2015-2022