a photo of Karwan Osman

Karwan Osman

Şînî Firqat

Ke xor helldê, axo çî bê, le tîşkekanî pîroztir Ew katanay, runakîyan pêllwekanim pê hell ebirrê Ellê heste û gîtareke çawerrête destî berê Ellê heste û lecêy carê, hezaran car, beyanît baş Ellê heste, pîroz bê lêt, rojêkî nwê Eger çî dill purr le xeme û dest û pêwend be kotewe Tallawî em meyinetîyeş errjête naw gerumewe Ewa hestam, emcareyan nanumewe Dillim emşew nexoşî nisbetî çawêkî bîmare Cigerxelltanî xwênî hesretî lêwêkî xunxware Serim şêwawî şêwey fîtne hellgîrsênî şoxêke Hewasim tefreqey ’îşwey dill aşubêkî ’eyare Xeyallî zulfî dernaçêt le dill ta derneçê rohm Spêrawe xezêney bextî ême bew siyamare Le şînî fîrqetî ew da ewende eşkî surim rişt Bedewrî cêgema ta birdekatin dîde, gullzare Lebo seyranî bax û sebze teklîfim meken yaran Ke sebze û gull le çawim da be bê ew her xes û xare Nemamî qametî perwerdey awî dîdekey min bû Ke çî gullçinî baxî wesllî îstake exyare Be derdî xomewe ger goşeyek degirim be bêdengî Belama dê be xeşim û riq dellê xo neqşî dîware Ke dîm îtharî şorr û şînî dill kem,belkî rehmêka Be xende dê dellê xollî beser da bêjn em hare

Bêjebêje © 2015-2023