a photo of Kawîs Axa

Kawîs Axa

Şêx Mehmûdê Berzencî

Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo, deloylo deloylo delo Şêxê zirê Deloylo deloylo. Bihare bi serê Silêmanî yê daketim mihelê şeran û wêla, li asmana xoş tê girênê teyara, şirqênê metirliyoza, ringênê bomba, wişênê otombêla bira gaziye gaziyê nobedara Belê şad û şihûdê Şêx Mehmûd, kekê Şêx Qadir, babê Letîf gelek hene, bi sê denga gazî dike Kerîmê Fetah Beg, gelê egîda wewro desthelînanekê biken, ezê çi gawa destê xo bideme darê cambêzarê, bikujim (erzawa) xelas bikem qewmê kaptan bêla, deloylo deloylo deloylo, deloylo delo Şêxê mino, ezê hindî hewar dikem hewarê turka gele dûre, birano kurd xaiyno, Deloylo deloylo deloylo, Şereka qewimî li çiyayê Sûrdaşê li derî dolê, espê Şêx Mehmûd, kekê Şêx Qadir, babê Letîf lawo xurte diket pêkolê. Şêx Mehmûd bi sê denga gazî diket Kerîmê Fetah we (mesûlê) me hemî gelî egîda wewro desthelînanekê biken, belê şerê me dige fela namînît li deştê, bila şerê me xoş bibît (keyfa kan û bela) bikewîte çiya û çolê, deloylo deloylo deloylo delo Şêxê mino Belê fayde nîye hewar dikem hewarê turka gele dûre, birano kurd xaiyno Deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo deloylo, deloylo deloylo delo Şêxê zirê deloylo deloylo deloylo şereka qewimî li çiyayê Sûrdaşê, wa bi bere, berê sibê pênc hezar eskerê hîndîya û felereşka berê siba xêra hate sere, belê şad û şihûdê Şêx Mehmûd, kekê Şêx Qadir, babê Letîf gelek hene, bi sê denga gazî dike Kerîmê Fetah Beg, gelê egîda wewro desthelînanekê biken, belê çi gawa destê xo bideme darê cambêzarê bigrim şarê Kerkûkê, şarê Bexdayê, hewarekê bi êxme Londine, deloylo deloylo, deloylo deloylo delo Şêxê mino. Ezê ewro hewar dikem fayde nîye, hewarê turka dûre, birano kurd xaiyno Deloylo deloylo deloylo, Şêx Mehmûdê minî zerî li çiyayê Sûrdaşê siwar bî û hate xelkanê. Bejna Şêx Mehmûd kekê Şêx Qadir, babê Letîf (li min binka şînê) ruhanê, Şêx Mehmûd, bi sê denga gazî dike Kerîmê Fetah Beg, gelê egîda wewro desthelînanekê biken, ewe sê roje wemê wasêbûy li çiyayê Sûrdaşê, dîhar nîye li mera bê wîndadê wanê. Deloylo deloylo, deloylo deloylo delo Şêxê mino Belê fayde nîye hewar dikem hewarê turka gele dûre, birano kurd xaiyno

Bêjebêje © 2015-2021