the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Kerem Sevinç

Rayîr

Bê mi de yareniyê bike Ma şirê rayîrê dur î To re zerriya xo rakerî De ha! De bê! To re zerriya xo rakerî Çiqas Erxenî ra yeno sono Rayîrê Maden yeno mi ver o Ci ra pey peru kul û derd o Miyanê Xarpet de vînîbeno sono ez sono beno meymanê embazano Ci ra pey kelebut o keyf o Perteg re heta Dêrsim rayîr de zaf vîrajî estî Terseno nêqediyeno çiqas sono dur beno Biewne xo ra erey beno nêreseno Mamekiyo nêreseno Mamekiyo Rayîrê Mazgird zaf weşo la uca de yew beraj esto Terseno Munzur berbeno xo gêno beno dano bendano Ez xo re feqîrcan o xo rê Xizir veyndano -Pepo! Keko! -Kamî kist? -Mi kist -Kamî şut? -Mi şut

Bêjebêje © 2015-2024