the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Keyhan Kelhor

Ax Leyl û Dax Leyl

Ewsa minall bîm Ewsa minall bîm, wella minallî bedxü Ewsa minall bîm, wella minallî bedxü We naw minalleyl giyan, xak mekirdyam kü We naw minalleyl giyan, xak mekirdyam kü Ciwan bîm, we eşiq xanim tu pîrim kirdî Ciwan bîm, we eşiq nazar tu pîrim kirdî We zencîrey zulf giyan, esîrim kirdî We zencîrey zulf giyan, esîrim kirdî Ax leyl u dax leyl, ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanem Ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanim Leylî xweş hatî, rûşnay çawanim Leylî xweş hatî, qezat we gîyanim Tirîskey agir Tirîskey agir, wella sîyehmalley nû Tirîskey agir, erî sîyehmalley nû Xweş xweş mesiwizî giyan, we dawaney kûy Xweş xweş mesiwizî giyan, we dawaney kûy Ax leyl u dax leyl, ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanem Ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanim Leylî xweş hatî, rûşnay çawanim Leylî xweş hatî giyan, qezat we gîyanim Fîday ballat bam Fîday ballat bam, rîjî çen care Fîday ballat bam, rîjî çen care Sur u nîmerrü, esir u îware Sur u nîmerrü, esir u îware Ewsa minall bîm Ewsa minall bîm, wella minallî bedxü Ewsa minall bîm, wella minallî bedxü We naw minalleyl giyan, xak mekirdyam kü We naw minalleyl giyan, xak mekirdyam kü Ciwan bîm, we eşiq wella tu pîrim kirdî Ciwan bîm, we eşiq wella tu pîrim kirdî We zencîrey zulf giyan, esîrim kirdî We zencîrey zulf giyan, esîrim kirdî Ax leyl u dax leyl, ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanem Ax leyl u dax leyl, erî leylî bawanim Leylî xweş hatî, rûşnay çawanim Leylî xweş hatî, qezat we gîyanim Leylî xweş hatî, rûşnay çawanim

Bêjebêje © 2015-2021