the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Kubara Xido

Îro Roja Rihetê

Îro roja rihetê, bilivin em herine dewetê Îro roja rihetê, bilivin em herine dewetê Têkevine sergovendê, ha lêxin, lêxin, lêxin Têkevine sergovendê, lawino xirpanî lêxin Bilîzin lîstika cimetê, ha lêxin, lêxin, lêxin Bilîzin lîstika cimetê, lawino xirpanî lêxin Sazbendê me şero ne, ha lêxin, lêxin, lêxin Sazbendê me şero ne, lawino xirbanî lêxin Lêdixin qeyde hero ne, ha lêxin, lêxin, lêxin Lêdixin qeyde hero ne, lawino xirpanî lêxin Îro roja rihetê, bilivin em herine dewetê Îro roja rihetê, bilivin em herine dewetê

Bêjebêje © 2015-2023