the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Kubara Xido

Lê Bi Holê

Lê bi holê, lê bi holê, lê bi hol lê û lê bi holê Lê bi hol, lê bi hol, lê bi hol lê û zalim- bavê Lê bi hol, lê bi hol, lê bi hol û lê bi holê Lê bi hol, lê bi hol, lê bi hol û bi zalim bavê Ne ez hol im ne ez holvan im, lê lê bi holê Ne ez hol im ne ez holvan im, zalim bûkê Ne ez hol im ne di holvan im, lê lê bi holê Ne ez hol im ne di holvan im, zalim bûkê Ne ez gul im ne ez rihan im, lê lê bi holê Ne ez gul im ne ez rihan im, zalim bavê Ne ez gul im ne di rihan im, lêb lê bi holê Ne ez gul im ne ez rihan im, zalim bavê Ne ez deşt im ne zozan im, lê lê bi holê Ne ez deşt im ne zozan im, zalim bavê Ne bi deşt im ne zozanim, lêb lê bi holê Ne bi deşt im ne di zozanim, malim bûkê Ne ez mêrg im ne çîman im, lê lê bi holê Ne ez mêrg im ne çîman im, zalim bavê Ne ez mêrg im ne çîman im, lêb lê bi holê Ne ez mêrg im ne bi çîman im, malim bûkê Holka mine biçûk e, lê li bi holê Hine bi dest û neynûk e, zalim bavê

Bêjebêje © 2015-2024