the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Mehmed Atli

Pêşiya Malê

reya kobare bî dare tîm were xware xware qelenê keçika delal li ser pişta min bare reya kobare bî dare tîm were xware xware qelenê keçika delal li ser pişta min bare pêşiya malê hendeqe fêqir deri lê veke keçik diçe ser çiya gotina bavê xwe nake pêşiya malê hendeqe fêqir deri lê veke keçik diçe ser çiya gotina bavê xwe nake pêşiya malê bi kizine rindê dest bi bazine qelenê keçika delal sed û pencî bizine pêşiya malê bi kizine rindê dest bi bazine qelenê keçika delal sed û pencî bizine pêşiya malê hendeke fêqîr deri lê veke keçik diçe ser çiya gotina bavê xwe nake pêşiya malê hendeke fêqîr deri lê veke keçik diçe ser çiya gotina bavê xwe nake

Bêjebêje © 2015-2023