the bejebeje logo used as a placeholder because the artist has no photo

Mehmet Atli

Şîno Nîno

Nêzan yeno virê to namê mi Nêzan yeno virê to çimê mi? Pers nêkena ez se ken, senîna Halê mi perîşano Serê ma ji vêrenê ma durê pe vengê ma jê binê rê nêresa Nêaysa rojê ma nêaysa ma wurdê ji perîşanê Se bikî, se bikî, se bikî Se vajî ka se vajî? Gula mi ez torê se vajî? Ez ken nêken nêbeno bextê mi newiyeno Şino şino şino Zorê mi şino Zera mi şikyena Hewesê mi remeno Nîno nîno nîno Hewnê mi nîno Mirê vanê 'Memo' "Çav û bextê wî reşo" Mi va: meşo meşo meşo Kêye to meveso! No can bê to nêbeno Oncî zera mi tengo Şerî-berî, şerî-berî Destê mi vengo Zera mi şikyena Hewesê mi remeno Van nêvan, van nêvan Xemê kamîyo?

Bêjebêje © 2015-2022