a photo of Merzîye Ferîqî

Merzîye Ferîqî

Ezîzm boçî torrawî

Ezîzm boçî torawî le xorra Çî qewmawe dillî to boçî gorra Eto wa zû lebîrt kirdim Ema feramoşt nekem şerte le gorra Le min ra xo xetayek rûy nedawe Edî bêmeylî boç rûyda le torra Esîrî keziyete kotrî dillî min Debê h’allî çî bê kotir le torra Ezîzm bo çî torrawî le xorra Çî qewmawe dillî to boçî gorra Ser û mall û kemall û bîr û hoşm Le nerdî eşiqî toda pakî dorra Le çawim dê be xurr firmêskî xiwênîn Keçî em gome xiwêne hellneçora Min û laşey pepûle maynewe û bes Şewî dûrî şemîş tiwawe le korra Ezîzim boçÎ torawÎ le xorra ÇÎ qewmawe dillî to boçî gorra

Bêjebêje © 2015-2023