a photo of Mezherî Xaliqî

Mezherî Xaliqî

Kemereşil

Reşe rîhane kemereşil xomî pê reş kem Reşe rîhane kemereşil xomî pê reş kem Le diway balay to kemereşil dil be kê xoş kem Kemereşil kemereşil, boy dênim şil û mil Şil şil ca bîbeste, ay ba têr balat bînim Şewan deniwim kemereşil be tasetewe Şewan deniwim ey hawar be tasetewe Bon enêm be boy ey hawar henasetewe Kemereşil kemereşil, boy dênim kemereşil Şil şil ca bîbeste ba têr balat bînim Dildar û bêdar ey hawar, gelê xemgînim Dildar û bêdar ey hawar, gelê xemgînim Gîrodey dawî ey hawar, leylê şîrînim Kemereşil kemereşil, boy dênim şil û mil Şil şil ca bîbeste ba têr balat bînim Ay aman ay ay Bo mey nîye saqî, ke pena dênime, êre ax ay ay Herkes be şerabî, xemî cananeyî têre ax ay aman, aman Lew katewe tom kemereşil kewtûye xeyal Lew katewe tom kemereşil kewtûye xeyal Ciger pîşane kemereşil bûme koy zûxal Kemereşil kemereşil, boy dênim şil û mil Şil şil ca bîbeste ba têr balat bînim Awîyer xal xal kemereşil befrî naçêtew Awîyer xal xal kemereşil befrî naçêtew Yarim torawe kemereşil aştî nabêtew Kemereşil kemereşil, boy dênim şil û mil Şil şil ca bîbeste ba têr balat bînim Şil û mil bîbeste ba têr balat bînim Şil şil to bîbeste ba têr balat bînim

Bêjebêje © 2015-2022