a photo of Mezherî Xaliqî

Mezherî Xaliqî

Sergul

Lafawî firmêsk le dûrî yaran sere û xiwar eriwa wek lêzmey baran her ke dête yad rojanî caran sergul sergul le naw gulan gul teniya her toy le qulayî dil le diway balay to kes naçê naw dil yadî tom le her şiwênê deskewê diley hejar im tawê esrewê beheşt dozexî lê pir namewê sergul sergul le naw gulan gul teniya her toy le qulayî dil le diway balay to kes naçê naw dil çend xoşe neşey eşiqî rêy kanî gozey sûrî ciwan wa le serşanî mêxekbend exşê le naw memkanî sergul sergul le naw gulan gul teniya her toy le qulayî dil le diway balay to kes naçê naw dil min wam zanî ke dil im pîr ebê egerêtewe lay min jîr ebê keçî meylekey her roj ziyad ebê sergul sergul le naw gulan gul teniya her toy le qulayî dil le diway balay to kes naçê naw dil

Bêjebêje © 2015-2022