artist image

Baran Barane Lyrics

Ay ay nextekî lede tu peş bi neket Nextekî giyanim lede tu peş bi neket Ewana halî sercamî neket sercamî neket Baran barane sehrey kird rengîn Baran barane canam sehrey kird rengîn Yar xuda hafîz be dilêkî xemgîn wargerem le di Yarî dûr wallah dûr kewtawt ta towa Yarî dûr wallah canam dûr kewtawt ta towa Meylî caranî kem kird di tawa kem kird di tawa Baran barane debarê baran Baran barane cana debarê baran Le çi digerî hemû ewaran Ay ay nezire dikem we bi xêr bigerî Nezire dikem giyan we bi xêr bigerî Me dil de ? gerbê te dare gerbê te dare Ba fîrmeskî çaw, dilêm awdawa Ba fîrmeskî çaw giyana, dilêm awdawa Wisê to ba min hed ba nedrawa hed ba nedrawa Baran barane hewr û hellaye Baran barane gyan hewr û hellaye Daya be dostî em û leylaye her şaw le lalaye