artist image

Meşikê Lyrics

Mêrê meşikê dejênê Lêm kewtote kulênê Kiwa estî awê bênê Meşik im zorî derbênê Ey meşikê meşikî meşikê Hey malle bab im meşikê Hetîwe destit mebizêwe Baziney le dest im deşikê Meşikêm le dar henar e Mêrê desirokey lar e Dayda wêjney baranê Ewell mangî behar e Ey meşikê meşikî meşikê Hey malle bab im meşikê Hetîwe destit mebizêwe Baziney le dest im deşikê meşikêm gelek nêwdar e zawe mekîm lê diyar e beyan e kemêk tar e boye esikoy milî siwar e Ey meşikê meşikî meşikê Hey malle bab im meşikê Hetîwe destit mebizêwe Baziney le dest im deşikê