artist image

Nexoş Û Perêşan Im Lyrics

Nexoş û perêşan im, aramî im niye satêk Seferêk im kewite ber rêy e hat û natê Çawerêm e le rêga, ba karwan bê û bimgat e Ey gird e giyan im gird e, girdin hellaley zerd e Dewere mirdum, merdane dest lew bedkarey berd e Erê xerîze bike, maşkaniye helliyan da le merzînî Bokê pêy derşê fenak e, kewite xaney zînî Le xuday dekem parra, xêr û xoşê nebînî Ey gird e giyan im gird e, girdin hellaley zerd e Dewere mirdum, merdane dest lew bedkarey berd e Erê hend e hendî beyanan, dost û dujmin zahîr bûn Be sozey bay payiz, memkolley kîjan xir bû Hemû aşiq bûn, … bûn bom namell bendî nebûn Ey gird e giyan im gird e, girdin hellaley zerd e Dewere mirdum, merdane dest lew bedkarey berd e Detperêm û bo to nabim çonî to delley wabim Kewit bum e bendî xanê, de be yarî to we bawim Yarrebî kostî dallkewê satêk derd û da bim Ey gird e giyan im gird e, girdin hellaley zerd e Dewere mirdum, merdane dest lew bedkarey berd e