artist image

Perêşanim Min Denallênim Lyrics

Perêşanim min denallênim Firmêskî çawan debarênim Hemû humrî xom leser dana Le tawanit bum be dêwane Nazanim çonî bikem çare Dermanî ew dille bîmare Be bêhude şêt û hejarim Be derdî dill min griftarim Dellên mecinun cewrî kêşawe Le diwayi Leyla ruhî danawe Gullim çit kird çon debê wabê Dillî mecinun şêtî Leyla bê Nazanim çonî bikem çare Dermanî ew dille bîmare Be bêhude şêt û hejarim Be derdî dill min griftarim Dillim şêwa kê bû şêwandî Gullim şemiza kê bû şemizandî Ewa Leyla koç deka lêre Nema gull şen xêll berew jêre Nazanim çonî bikem çare Dermanî ew dille bîmare Be bêhude şêt û hejarim Be derdî dill min griftarim Felek tu xuda çerxî dewranit Şew û roj û kar û mîzanit Eger carêk lew hemû caran Nazanim çonî bikem çare Dermanî ew dille bîmare Be bêhude şêt û hejarim Be derdî dill min griftarim