artist image

Ser Le Ser Ranî Lyrics

Zorr im hewil le diwa da Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Bê wefa bûm nemzanî Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Şew û şewgar im şeq kird Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Le naw sîng û memkanî Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Kelegetê nabînîm Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Henaw im boy nemawe Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Dellên şûy kird be reqî Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Diyar e wefay nemawe Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Aşiq û malwêran bûm Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Be birênî xom nezanî Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê Ba birrwa ba nehlêt bê Ser le ser ranî taku beyanî Bûme mîwanî nazenînê