artist image

Yadî Bexêr Lyrics

Ew gulley muşhurî gişt halem bu kiwa, yadî bexêr Meylî wî dermanî derdî min bu, kiwa, yadi bexêr Çon debê fikrit nebê, tîrit le cerg im kariye Ew demey bume nîşaney tîrî to, yadî bexêr Ba şemall bîda bedest ew dulber e, hawar im Mellhemêk im bo binêrê, bo dillekey zamdar im Min ke seyidî tîrî seyad im nema, seyadî min Ew demey tîrit le cergî min deda, yadî bexêr Ew ke deyfermû wefadar im be şertî aşqî Con le yad im çê kelam û xendey, yadî bexêr Ba şemall bîda bedest ew dulber e, hawar im Mellhemêk im bo binêrê, bo dillekey zamdar im Ger be xemzey cawî mestî wek mehî şîrîn kelam Merhemî cergî birîndarî dekird, yadî bexêr Çon bijîm bê to, gull im ewrro le le gullzara nebê Gişt ceha zînadane bê to hemzeket, yadî bexêr Ba şemall bîda bedest ew dulber e, hawar im Mellhemêk im bo binêrê, bo dillekey zamdar im