a photo of Mihemed Şêxo

Mihemed Şêxo

Her erom

Her erom, erom Dilim elerzê, amoza can Lam be cê ma wa Min gerden berzê, amoza can Her erom, erom Dilim elerzê, amoza can Lam be cê ma wa Min gerden berzê, amoza can Her erom, erom Dilim elerzê, amoza can Lam be cê ma wa Min gerden berzê, amoza can Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Le dût egerêm Menzel bi menzel, amoza can Min le şwênê tir Dil li şwênî gul, amoza can Le dût egerêm Menzel bi menzel, amoza can Min le şwênê tir Dil li şwênî gul, amoza can Le dût egerêm Menzel bi menzel, amoza can Min le şwênê tir Dil li şwênî gul, amoza can Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Aşe bextê min Reşî benwênê, amoza can Kê dîwe buhar Gul hel werênêt, amoza can Aşe bextê min Reşî benwênê, amoza can Kê dîwe buhar Gul hel werênêt, amoza can Aşe bextê min Reşî benwênê, amoza can Kê dîwe buhar Gul hel werênêt, amoza can Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Fermiskî dil req Berdî lê ebarê, amoza can Çon deley hêne Yar bê te xwarê, amoza can Fermiskî dil req Berdî lê ebarê, amoza can Çon deley hêne Yar bê te xwarê, amoza can Fermiskî dil req Berdî lê ebarê, amoza can Çon deley hêne Yar bê te xwarê, amoza can Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî Amoza tu bala berzî Amoza tu bo min ferzî

Bêjebêje © 2015-2022