a photo of Nasir Rezazî

Nasir Rezazî

Çarey Xem

Çarey xemî min mey nîye meyxane billê çî ax Çarey xemî min mey nîye meyxane billê çî Bew derdewe mey namgirê peymane billê çî Bew derdewe mey namgirê peymane billê çî Çarey xemî min mey nîye meyxane billê çî Çarey xemî min mey nîye meyxane billê çî Bew derdewe mey namgirê peymane billê çî Bew derdewe mey namgirê peymane billê çî Pêm wanîye lem xedrewe firiyam bikewê kes ax Pêm wanîye lem xedrewe firiyam bikewê kes Ew dost û wefay bom nebû bêgane billê çî Ew dost û wefay bom nebû bêgane billê çî Her aşiqe sûçîşî nebê deyxene estoy Her aşiqe sûçîşî nebê deyxene estoy Şem agrî kirdotewe periwane billê çî Şem agrî kirdotewe periwane billê çî Tawanî mine derbederî derdî serîy min ax Tawanî mine derbederî derdî serîy min Mel xoy serî xoy hellgirê hêlane billê çî Mel xoy serî xoy hellgirê hêlane billê çî Mel xoy serî xoy hellgirê hêlane billê çî

Bêjebêje © 2015-2021