a photo of necmedin-xulami True

Agre Sûre Lyrics

Min pişkoyek lew agrem ke asnîş detawênê Min dllopêk lew baranem ke deryayek be dî dênê Min şemallm ew şemalle pirr le şney be soz û taw Demew behar befrî dagîrkerî wllat ekem be aw Min jîlemom ew jîlemoy dway hezaran aw lê pjan Dîsanewe girr dehawêm deyllêmewe goranî jyan Katê saway bawk kujraw firmêsk errjênê betase Min be soztir lew esrînem be qîntrim lew henase Min bawerrm, bumelerzem, dllî zewî delerzênim Kêw û telan le bin dênim, hemû cîhan dehejênim Min rûnakî asoy jînim wek taw helldêm bo jêrdestan Min şorrşim, agre sûrem,agre sûrekey kurdistan