a photo of Niştîman

Niştîman

Urmîye

Urmîye Urmîye Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Urmîye Urmîye Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Urmîye Urmîye Urmîye Urmîye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Batmane Batmane Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Batmane Batmane Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Batmane Kurda ye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Urmîye Urmîye Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Urmîye Urmîye Urmîye Urmîye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Urmîye Urmîye Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Urmîye Urmîye Urmîye Urmîye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Batmane Batmane Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Batmane Kurda ye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Batmane Batmane Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Batmane Kurda ye Batmane Kurda ye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Erdîşe Erdîşe Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Erdîşe Erdîşe Erdîşe Erdîşe Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Erdîşe Erdîşe Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Erdîşe Erdîşe Erdîşe Erdîşe Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Urmîye Urmîye Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Urmîye Urmîye Urmîye Urmîye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê Batmane Batmane Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê bilê gulê Lê lê Batmane Kurda ye Batmane Kurda ye Çav belekê Dev çûçekê Dest biçûkê Aynkewerê Canê

Bêjebêje © 2015-2022