a photo of Raperîn

Raperîn

Çi bikim

Min dixwast ku dile xwe Şa kim pe hatina te Le tu nehati iro Ez mame tene, tene , tene Wek kuleki di hundire min de Pe de pe de mezin dibe Oy çi bikim Nikarim te ji bir bikim Sibe evar şev nive şeve Wez vemiri tu di hişemin da Oy çi bikim Oy ne yapayım Na ne diçim ne diçim Bila çave min di re de Bila evin di dilemin da be Eze tim li benda wi bibim Heya dawiya emre xwe Na derewe derewe derewe Kekemin tu car namire Hildem roje eze bigem wi Zanim ew li taveye Na ne diçi ne diçi ne diçi Wek kuleki di hundire min de Pe de pe de mezin dibe

Bêjebêje © 2015-2024