a photo of Rewşan Çeliker

Rewşan Çeliker

Oror

Nînçîr mangîg îm sîrasûn, oror yem asûm Baydzar lûsînin E mexm nayûm Ko ororotzûm Gi badmem kez Şad hekyatner û yerker sîrûn İsk tû ninçîr anûş kûnov Ko ororotzûm

Bêjebêje © 2015-2024