a photo of Rewşan Çeliker

Rewşan Çeliker

Sarî Sirûn Yar

hazar nazov yar hoverî het yek dzaxîk pinjelov sarvorî het yek sev dzîos vra dzer gyuxn em yekel dourid pak tesel molor minatsel sarî sîrun yar, sarî mekhak ber akh, çe, înç mekhak, sîro krak ber hazar mî dzaxkî mej es metsatsel dzaxkants tsoxerov mazerid tatsel mazerîd buyri hervîts e kalîs zepyuri berum srtîs e talîs sarî sîrun yar, sarî mekhak ber akh, çe, înç mekhak, sîro krak ber erb ko hayatski yerknîn es harum var astxern ases nor luys en arnum ko dzayn en arnum havk ou hoveri akh, erb karnem es ko matax seri; sarî sîrun yar, sarî mekhak ber akh, çe, înç mekhak, sîro krak ber sarîts e kalîs es arvî jouri berum e, yar, ko buyrn u hambuyri aşot te karas, ko erg u hangov yarîd kakhardîr, tox toun ga handov

Bêjebêje © 2015-2024