a photo of Rojda

Rojda

Nameyê Keyneke

Nameyê keyneke Xan a Wî wî wî Nameyê rinda mi Xan a Wî wî wî A xaseka dinya ya Wî wî wî A jew a, jew tenya ya Wî wî wî A dinya de tenya ya Wî wî wî A xaseka dinya ya Wî wî wî A jew a, jew tenya ya Wî wî wî A dinya de tenya ya Wî wî wî Vanê yar waşto bêro Wî wî wî Rinda mi waşto bêro Wî wî wî Pî zalim o, bêbav o Wî wî wî Kilît naya kêberîya Wî wî wî Telî nayo kêberîya Wî wî wî Pî zalim o, bêbav o Wî wî wî Kilît naya kêberîya Wî wî wî Telî nayo kêberîya Wî wî wî Nameyê keyneke Can a Wî wî wî Nameyê werdêke Can a Wî wî wî Mi hewndê xu de vînaya Wî wî wî A veyva keyedê ma ya Wî wî wî A gula rezdê ma ya Wî wî wî Mi hewndê xu de vînaya Wî wî wî A veyva keyedê ma ya Wî wî wî A gula rezdê ma ya Wî wî wî

Bêjebêje © 2015-2023