a photo of Rojîn

Rojîn

Hêjayi

Xortek di gund de heyi Hêjayi, hêjayi Cîranê mala me yi Hêjayi, hêjayi Xortek di gund de heyi Hêjayi, hêjayi Cîranê mala me yi Hêjayi, hêjayi Gazina ji min nekin! Hêjayi, hêjayi Gazina ji min nekin! Hêjayi, hêjayi Dilê min têda heyi Hêjayi, hêjayi Dilê min têda heyi Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Çav reş û xwîn şêrîn e Hêjayi, hêjayi Dilê min dihilîn e Hêjayi, hêjayi Çav reş û xwîn şêrîn e Hêjayi, hêjayi Dilê min dihilîn e Hêjayi, hêjayi Di zû wer min bixwaze Hêjayi, hêjayi Di zû wer min bixwaze Hêjayi, hêjayi Ji xeyrî te, min kes nîne Hêjayi, hêjayi Ji xeyrî te, min kes nîne Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja Hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja Çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? Wa weylê!! li miqirkê!! pepûkê!!! wî!!! Haw! haw! haw! haw! Keçik reviya law! li miqirkê! li miqirkê! Gidyanê! Xwelî serê! Keçik reviya law! Çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? çi bû? Bi hemli jî, bi hemli jî! Xwe erzan firot law! Xwe erzan firot!! Ka destê xwe bide min Hêjayi, hêjayi De biner li çavê min Hêjayi, hêjayi Ka destê xwe bide min Hêjayi, hêjayi De biner li çavê min Hêjayi, hêjayi Ewê ji tere bêjin Hêjayi, hêjayi Ewê ji tere bêjin Hêjayi, hêjayi Rastîya evîna min Hêjayi, hêjayi Rastîya evîna min Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Hêjayi, hêjayi Hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja, hêja

Bêjebêje © 2015-2023