a photo of Rozerîn Kahraman

Rozerîn Kahraman

Se Bikêrî Dayê

Vane Kurd ciko Welatê Kurd ciko Dîsmenê ma zûw nîyo dormema dîsmeno Lawo birayê mi kesedê ma qet cino Henî mefindîme Welatê ma ma pîno Sona hetê rastî eskerê Îraqî yo Sona hetê cepî eskerê dîsmenî yo Sebikêrî Daye sebikêrî Bawo Serê xo bicêri kata serî Daye Serê xo bicerî serî ser kowo Cendayê cend serî yo zulum o qetlîyam o Sonî me kotî ezyet o xusum o merdena Nîya nêbeno birayê mi nîya nêben o Cay dîsmen ma ser de nayê biyar o Beso no zulum, no qetlîyam Vengê xo berzkerîme qesekime zûwane xo Bêrê pêro zûw bîme hemberê ne kutukan(zaliman) Bicerî me azat kërî me Welatê xo Kurdistan(ma pero)

Bêjebêje © 2015-2023